„Życie to prolog. Śmierć jest początkiem, nie końcem”